GELECEĞİN

TEKNOLOJİSİ BUGÜNDEN

Prosese özel yakıcılar, fırınlar ve sistemler, bu sistemlerin atık ısılarını yine sistem veya fabrika içerisinde kullanacak yapılar inşa etmekte ve yanmadan ya da prosesten kaynaklanan çevreyi kirletici atıkları temizleme sistemleri üretmekteyiz.

HEDEFİMİZ;

Minumum enerji ile doğayı kirletmeden yüksek verimli projeler inşaa etmek

75 %

ENERJİ TASARRUFU

100 %

VERİMLİ

> 500

PROJE

ÇÖZÜMLER

ÜRETİYORUZ.

GÜMÜŞ ENERJİ

Özel Prosesleriniz için özellikli fırınlar üretiyoruz!.

Tasarlıyoruz Üretiyoruz

GÜMÜŞ ENERJİ Doğalgaz ile çalışan makinalar alanında on yılı aşkın süredir emek veren Makina Mühendis’i tarafından kuruldu.

Doğalgazın; ısıya ihtiyaç olan noktada, doğru yakma teknikleri kullanılarak yakıldığında sistem verimliliğinin % 20 - % 50 oranında artışı; bununla birlikte ısıyı taşımak için gerekli olan su, kızgınyağ, buhar gibi akışkanlara ve bunlarla ilgili tesisat ve armatürlerine gerek olmadığı gözlemlenip; özel yakıcılar ihtiyacı tespit edildi.

Yurt içi ve yurt dışı araştırmalarında ısının son noktada elde edilmesi için gerekli, doğru, verimli ve ulaşılabilir yakıcılar bulmakta güçlüklerle karşılaşan ekip Ar-Ge çalışmalarına yönelerek her prosese özel son nokta yakıcıları imal etmeye başladı.

Gümüş Enerji

Uzun ve yoğun çalışmalar sonunda GÜMÜŞ, GAUSE, GAZE, Tescilli markalarına TSE Belgesi almaya hak kazandı. Halen bu kapsamda Ar-Ge ve üretimlerini devam ettiren işletme; tekstil, kumaş ve boya, gıda kurutma sistemleri, asfalt – kum – alçı - perlit tesisleri, çimento santralleri, ısıl işlem fırınları için düşük, orta ve yüksek sıcaklıklarda çalışan fırınlara göre Doğalgaz, LPG, Fuel-oil, Motorin yakabilen özel yakıcılar ve yakma sistemleri üretmektedir.

Makinalarımız

 • Kağıt Üretim Hattı Kurutma Sistemleri
 • Özgür Fikse
 • Arı Kazanç
 • Gümüş Buhar
 • Arı Sistem

 • Gümüş Fırın
 • Dye Gas
 • Line
 • Rad Dry
 • Gause
 • Dry
 • Cam Eritme Doğalgaz Sistemleri

Ekonomi Sağlayan

Makine Modernizasyon ve Dönüşümleri

Kızgınyağ, elektrik ve buharla çalışan makinalarınızı direkt doğalgaz yakarak çalıştırıyor %60’ lara varan kazançlar elde etmenizi sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz

Ram baskı kurutma buharlama fiske makinalarının, kızgınyağ yada buhar yerine direk doğalgaz yakılarak ısıtılması.

Termozol ön kurutma sistemleri radyant yakıcıları.

Davul, pipo, haspel gibi makinaların buhar yerine direk doğalgaz yakıtlı eşanjörlerle donatılması (PATENTLİ).

Direkt ısıtıyoruz.

Boyama ve Yıkama Makinaları Modernizasyonu

Kızgın Yağ derdine, Enerji, Zaman ve Yüksek Maliyetlere Son verin !

Kızgın Yağ Isıtmalı sistemlerde, ısı, kumaşla buluşma noktasına gelinceye kadar birçok kayıplara neden olmaktadır.

≫ Gazın kazanda yakılırken oluşan baca kaybı,

≫ Kazan ve tesisat ısı kaybı

≫ Makinaların ilk ısıtma ve duruş sonrası soğutma süresince oluşan ısı kaybı.

≫ Tesisattaki ısı transfer yağının ön ısıtılması için harcanan ısı

≫ Yağ sirkülasyon pompalarının harcadığı elektrik enerjisi

≫ İlk ısıtma ve soğutma aşamalarındaki fırın iç sirkülasyon fan motorlarının elektrik enerji harcamaları

≫ Isı transfer yağlarının belirli sürelerde yenilenmesi gereği sıralanabilecek başlca kayıplar.

GÜMÜŞ ENERJİ

Gaz yakıtların uygun yakıcılarla doğru noktalarda hassas kontrol edilerek yakılması halinde bütün bu kayıpların ortadan kalkmasının yanında;

Makine performansının artması,
Ön ısıtma ve soğutma sürelerinin kısalığı, işçilik ve buna bağlı temel giderleri azaltmaktadır.

Bize inanan güçlü firmaların desteği ile başarıyı yakaladık.

Yakma sistemleri, mekanik tesisatlar ve otomasyon konularındaki bilgi birikimimizi; çalışma azmimiz, ülke sevgimiz ve güzele hasretimizle birleştirdik.

Aşağıda görebileceğiniz fizibilite raporunda, günde 2 vardiya durmaksızın çalışan 8 kamara bir ram ısıtması için enerji harcanması görünmektedir.

KIZGIN YAĞLI SİSTEM YAKIT TÜKETİMİ

Gümüş Enerji

DİREKT ISITMALI SİSTEMDE YAKIT TÜKETİMİ

Tüketim Farkı

01

Kızgın Yağlı Sistem 
Yakıt Tüketimi

Kızgın Yağ 30° dereceden 180° dereceye kadar ön ısıtılması için gerekli ön ısıtma Sistemde bulunan yağ miktarı = 10 Ton

Q = M.C.ΔT = 10000 x 0,95 x 150= 1.425000 kcal/gün

Kızgın Yağ Kazanı Baca Kayıpları
Q = 1.200.000 kcal/h x 0.15x2 vardiya x 8 saat= 2.880.000 kcal/gün

Kızgın Yağ Sirkülasyon Hattı İzolasyon Kayıtları
Q = 1.200 kcal/h x 0.08 x 2 vardiya x 8 saat= 1.536.000 kcal/gün

Kızgın Yağ Sirkülasyon Pompası Elektrik Giderleri
P = 30 kw/h x 2 vardiya x 8 saat x 860 x 3 (doğalgaz/elektrik)= 1.238.400 kcal/gün

Ram İçin Gerekli Isı
Q = 1.200.000 x 2 vardiya x 8 saat= 1.238.400 kcal/gün

Ön Isıtma ve Soğutma Sırasında Ram Fan Motorları ve Zincir Tahrip Güç Kayıpları
7.5 kw x 16 Adet + 25 kw = 125 kw x 3 saat x 860 x 3= 1.122.300 kcal/gün

Genel Toplam = 27.501.700 kcal/gün

02

Direk Isıtmalı Sistem 
Yakıt Tüketimi

Q = 1.200.000 x 2 vardiya x 8 saat= 19.200.000 kcal/gün

İKİ SİSTEM ARASINDAKİ

TASARRUF

Kızgın yağ ile indirekt kurutma sistemde 27.501.700 kcal/gün enerji sarf edilirken, direkt kurutmada 19.200.000 kcal/gün enerji sarf edilmektedir.

Tekstil makinaları
Bize inanan güçlü firmaların desteği ile başarıyı yakaladığımız
Ürünlerimiz
tekstil makina
birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz
Referanslarımız

Gümüş Enerji

iletişim formu

Sizi
Dinliyoruz !

Gümüş Enerji 2020